'On common ground'


In what once was a powerful empire, nowadays only dilapidated factories and remnants of majestic estates remind us of the glorious Soviet era.

The border of Abkhazia and Georgia forms the background of an intriguing documentary. ‘On Common Ground’ gives a face to Abkhazian refugees who made these old Soviet dwellings their homes. They, too, used to be well-off. Today they are but a shadow of who they once were… .


Ooit een machtig rijk, vandaag herinneren slechts vervallen fabrieken en resten van majestueuze villa’s aan de vermaarde Sovjetperiode. De grens van Abchazië en Georgië vormt het decor voor een intrigerende documentaire. ‘On common ground’ geeft een gezicht aan Abchazische vluchtelingen die van de oude Sovjet restanten hun thuis maakten. Ook zij waren ooit welstellend. Vandaag blijken ze nog slechts een schim van zichzelf te zijn.

Using Format